Díjszabás

Térítési - és tandíj fizetésről 

Művészeti iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

  • Térítési díjat fizet minden olyan tanuló, aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.
  • Tandíjat fizet az a tanuló, aki másik művészeti ágon fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe. Ebben az esetben a szülő külön nyomtatványon nyilatkozik, hogy melyik tanszakon veszi igénybe a – kedvezőbb – térítési díjfizetést. A nyomtatvány a művészeti iskola irodájában kérhető, vagy letölthető ITT.

 

Beérkezési határidő: szeptember 18.

 

 A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ a növendék tanulmányi átlagától is. Az adott tanszakon átlaggal nem rendelkező gyerekek (a kezdők) az alapdíjat (5-ös tanulmányi átlag szerintit) fizetik.

 

A térítési díj és tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg.  6, 18, illetve 22 év felettinek az tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort.

 

A térítési díjak készpénzben történő befizetése a művészeti iskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan általában október elején és március elején történik. A megkezdett félév teljesnek tekintendő díjfizetés szempontjából.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ / TANDÍJ ÖSSZEGEI
2018/2019. TANÉV

Zeneművészeti ág

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Fizetendő

4,5-5,0 között

8 500 Ft

4,0-4,4 között

11 900 Ft

3,5-3,9 között

15 300 Ft

3,0-3,4 között

18 700 Ft

2,0-2,9 között

25 500 Ft

elégtelen

34 000 Ft

18-22 év közötti tanulók

4,5-5,0 között

25 500 Ft

TANDÍJ MÉRTÉKE
(6-18 év között, 6-nál több tanítási óra esetén)

4,5-5,0 között

25 500 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)

4,5-5,0 között

34 000 Ft

 

Képző- és Iparművészeti ág

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Fizetendő

4,5-5,0 között

7 400 Ft

4,0-4,4 között

7 900 Ft

3,5-3,9 között

8 400 Ft

18-22 év közötti tanulók

4,5-5,0 között

7 400 Ft

4,0-4,4 között

8 400 Ft

TANDÍJ MÉRTÉKE
(6-18 év között, 6-nál több tanítási óra esetén)

4,5-5,0 között

7 400 Ft

4,0-4,4 között

9 900 Ft

3,5-3,9 között

12 300 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)

4,5-5,0 között

9 900 Ft

 

 

Táncművészeti ág

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

   

Tanulmányi átlag

Fizetendő

4,5-5,0 között

4 100 Ft

4,0-4,4 között

4 400 Ft

3,5-3,9 között

4 700 Ft

3,0-3,4 között

4 900 Ft

18-22 év közötti tanulók

4,5-5,0 között

4 100 Ft

4,0-4,4 között

4 700 Ft

TANDÍJ MÉRTÉKE
(6-18 év között, 6-nál több tanítási óra esetén)

4,5-5,0 között

4 100 Ft

4,0-4,4 között

5 500 Ft

3,5-3,9 között

6 800 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)

4,5-5,0 között

5 500 Ft

4,0-4,4 között

6 800 Ft

Az új tanulók által fizetendő díj: életkor és jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel (5-ös átlag szerint);

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

TÉRÍTÉSI DÍJ-MENTESSÉG

  • A gondviselő a tanuló szociális helyzete alapján térítési díj-mentességet kérvényezhet, ha a gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról október 1-én is hatályos jegyzői határozattal rendelkezik. A kérvényezéshez szükséges benyújtani a jegyzői határozat fénymásolatát legkésőbb

2018. szeptember 18-ig.

 

  • Szintén térítési díj-mentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista voltáról szakorvosi igazolással rendelkezik. A kérvényezéshez szükséges benyújtani az igazolás fénymásolatát legkésőbb

2018. szeptember 18-ig.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2017. évben 28 500 Ft.) alábbiakban meghatározott összegei közé esik.

Ebben az esetben a leadandó dokumentumok: 

  • Jövedelemigazolások a beadást megelőző háromhavi NETTÓ átlagjövedelemről és minden egyéb jövedelemről (munkáltatói igazolás, családi pótlék igazolás, tartásdíjról szóló igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
  • Díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány 1 eredeti példányban.

 Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy ITT letölthető.

 AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2018. szeptember 18.

Rendelkezések:

  • Nemzeti Köznevelésről (NKT) szóló 2011. CXC. törvény
  • Az NKT törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 VIII.28. Kormányrendelet
  • A Klebelsberg Központ Elnöki Utasítása I/2018. V. 10.

 

 

Horváthné Bózsár Irén,
tagintézményvezető-helyettes


 

Kiegészítő információk