e-Ügyintézés - kísérleti program

Tisztelt Szülők!

Az e-Napló kapcsán már az Önök által is ismert KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) új modullal bővül - valószínűleg - a következő tanévtől.

Az új modulban lehetőség nyílik több iskolai ügy elektronikus intézésére, vagy indítására. Iskolánk is azok között a magyar iskolák között van, akit felkértek a rendszer tesztelésére, kísérleti működtetésére.

Feladatunk a rendszer bemutatása szülők részére, a használat segítése, illetve észrevételek, visszajelzések küldése a fejlesztők részére a további javítások érdekében.

Kérem, hogy Ön is segítse ezt a munkát, hogy az iskolai ügyek intézése a szülők számára gyorsabban, kényelmesebben történhessen a jövőben.

2018. november 5-től a gondviselői felületén egy új menüpont jelenik meg a belépés után: e-Ügyintézés. A menüpontot kiválasztva az alábbi ügyek indíthatók el:

 • tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás
 • osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem
 • külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése
 • magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése
 • vendégtanulói jogviszony bejelentése
 • kiiratkozás
 • igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
 • tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
 • tanulók közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása
 • bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése
 • személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

A különböző ügyek indításához, a elektronikus ügyek intézéshez az alábbi felületeken segédanyagok találhatók szöveges, videós formátumban:

 

Kiegészítő információk