Újra várják tanulóinkat a Csodaszarvas táborok

EFOP-3.3.5.19-2020-00084 CSODASZARVAS program – az egész életen át tartó tanulás megalapozása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ intézményeiben.

Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítására kerül sor a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ nyertes pályázatának köszönhetően, a tankerület oktatási intézményeiben az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektjének keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülve 2022. június utolsó két hetében.

A táborok  célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A program során iskolánk 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósulnak meg a táborok, olyan tematikus napközis és tematikus bentlakásos programok megvalósításával, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak. A táborok 2022. év 25-26. hetében 6 intézmény 800 tanulójának bevonásával valósulnak meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll.

A táborba a jelentkezések minden intézményben, illetve intézményegységben a szaktanároknál történnek, a Szülői nyilatkozatok kitöltésével.

Iskoláinkban a következő táborok kerülnek megszervezésre:

Idegen nyelvi, hagyományőrző, közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés, digitális világ, életvezetés, környezetvédelem, természetismeret, művészeti nevelés, nomád kaland.

Ezek összesen 17 napközis, 2 bentlakásos tábor, 345 tanulóval és 40 fő pedagógus részvételével fognak megrendezésre kerülni.

A támogatás összege: 40 millió forint

Megvalósítási időszak: 2022.04.01 – 2022.09.30.

Fekete Andrea


 

Kiegészítő információk