A pályázat leírása

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok megvalósítása.

Kedvezményezett Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. Célcsoport: 1.-7. évfolyamos tanulók. A projekt szakmai megvalósítása: a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3.-4. hete. 
A támogatás összege 60 000 000 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.08.31

Kiegészítő információk