Segédanyag elsős tanuló beíratásához

Az alábbi dokumentum segítséget nyújt a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozáshoz, előzetes jelentkezéshez.

Szülői tájékoztató

Tóth Imre


 

Felhívás beíratásra - 2022.


Tájékoztató elsősök beíratásáról - 2022-2023. tanév

Beiskolázási tájékoztató

A 2022-ben tankötelessé vált gyerekek első osztályba történő beíratása április 21-22-én lesz:
 
 • 2022. április 21. (csütörtök) 8.00 - 18.00 között
 • 2022. április 22. (péntek) 8.00 - 18.00 között
Az iskolai KRÉTA felületen 2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI).

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk a fenti felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. Amennyiben az adatokat a szülő nem tölti fel az online felületen, hosszadalmas várakozásra kell számítani, illetve az adatok felvitele, ellenőrzése is sok időt vehet igénybe,.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2022. április 6. 0:00 – 2022. április 22. 12:00 között lehetséges.

Az adatfelvitel linkje: KRÉTA e‑Ügyintézés (e-kreta.hu)

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. Amennyiben gyermek máég óvodában marad, az arra vonatkozó határozatot kérjük bemutatni.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és a gyermek lakcímkártyáját, mely alapján ellenőrzzük, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Iskolánkban a beíratáshoz az Óvoda utcai épületben kell megjelenni minden szülőnek a beíratás napján (április 21-22.), akinek gyermeke iskolaköteles. Ha gyermeke tanköteles, de külföldön tartózkodik, azt a kormányhivatalban kell bejelenteni.

Szeretnénk megkönnyíteni a szülők/gondviselők számára a gyakran hosszú sorban állást jelentő beíratást azzal, hogy mellékeltünk Önöknek több dokumentumot a beíratásnál szükséges adatokkal, nyilatkozatokkal. Kérjük, hogy töltsék ki, hozzák magukkal! Ezzel jelentősen gyorsítani tudjuk a beíratás napi ügyintézést. Amennyiben nincs lehetőségük nyomtatásra, a leöltött dokumentumot emailbe is visszaküldhetik, mi kinyomtatjuk, a beíratás napján pedig Önök aláírják a nyilatkozatokat. 
 
Az alábbi hivatalos iratokat kérjük bemutatni:
 • gyermek személyi igazolványa,
 • anya személyi igazolványa,
 • lakcímkártya,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • szakvélemény iskolaérettségről,
 • egyéb szakvélemény, ha van (pl. határozat arról, hogy óvodában marad a gyermek)
 • TAJ kártya,
 • adóazonosító jel (adókártya),
 • ha van, tartós betegségről igazolás,
 • ha van, a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat,
 • az alábbi nyilatkozatok.
Nyilatkozatok, melyek az iskolai honlapról letölthetők:
 • gyermek törvényes képviseletéről (docxpdf),
 • életvitelszerű ott lakásról (docxpdf),
 • intézményi adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról (docxpdf),
 • nyilatkozat etika vagy hit– és erkölcstan választásról (docxpdf),
 • nyilatkozat a diákigazolvány igényléséről szóló tájékoztató megismeréséről (docxpdf).
A beíratás időpontja: 2022. április 21-22. (csütörtök, péntek) 8.00-18.00
Helyszín: Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. emelet, 112-es iroda.
 
A felvételről és az osztályba sorolásról levélben tájékoztatjuk Önöket április végéig.
 
Tóth Imre intézményvezető

Tájékoztató a 2022-2023-as tanévre


 

Új osztályaink tanítói - 2022-2023-as tanév

Az új tanév előkészítése jóval szeptember 1. előtt elkezdődik. Akár egy évvel korábban is megvizsgálja az iskola, hogy milyen szervezési, tantárgyfelosztási esetleg infrastruktúrális módosításokat kell tervezni az elsős kisgyerekek fogadására.

A 2022-2023-as tanévben - az óvodás gyerekek létszámát figyelembe véve - valószínűleg öt osztályt fogunk indítani.

A leendő első osztályok osztályfőnökeit is kiválasztottuk. A tervekből azonban majd április végén lesz majdnem végleges valóság, amikor megtudjuk, mennyi kisgyerek iratkozott be az első osztályba. Lehet, hogy nem öt, hanem négy vagy hat osztályt kell indítanunk. Ilyenkor természetesen az a terv, mely ismertetek, változik. Az e miatt esetleg bekövetkező kellemetlenségért előre is elnézést kérek.

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a leendő osztályok tanítói:
(A nevekre kattintva bemutató indul el.)

1.a: Deméné Czeglédi Éva
1.b: Nábrádiné Bagdi Ildikó
1.c: Boros Erika
1.d: Papp Anita (Nagyné Dér Magdolna)
1.e: Nagyné Deli Tünde


 

Kiegészítő információk