M5 műsőr március 24-27. között

M5 csatorna

Oktatási anyagok keddre (március 24.)


 

Felsős

7:50 Földrajz – Afrika demográfiai jellemzői (7. osztályos tanulók számára)

Afrika – a fekete kontinens, amely térképén oly sokáig voltak fehér foltok. A hatalmas földrész lakosságáról, országairól, a gyarmatosítás hatásairól Varga Tamás geográfussal beszélgetnek a műsorvezetők, sőt a madagaszkári makik is bemutatkoznak az adásban.

8:15 Magyar nyelv – Beszédtempó, beszédszünet (6. osztályos tanulók számára)

Az érthető beszéd szempontjából elengedhetetlen a mondanivaló tagolása. Egy szöveg értő, értelmező felolvasásában a hangsúlyoknak, a beszédtempó változtatásának és a szüneteknek egyaránt fontos szerepe van. Minderről a Felsős nyelvtanos adásában tudhattok meg többet.

8:45 Történelem – Magyarország a világháborúban. Az első világháború vége (7. osztályos tanulók számára)

Magyarország az 1. világháború idejében külpolitikailag nem volt független. Katonái az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének a részeként vonultak a harcba. Végig kitartottak a frontokon, pedig az ország nem várt különösebb előnyöket a háborútól. Magyarországnak nem voltak területszerzési igényei, sokkal inkább területi épségét kívánta megvédeni. Hazánk első világháborús szerepéről Varga Szabolcs történész beszél a Felsős adásában.

9:25 Matematika – Próbálgatások és következtetések (5. osztályos tanulók számára)

Egyenleteket számos különböző módszerrel lehet megoldani. Képletek segítségével, levezetéssel vagy éppen próbálgatásokkal. Amelyekből következtéseket lehet levonni, s így juthatunk el a megoldáshoz. A Felsős matematikás adásában a műsorvezetők próbálgatnak, következtetéseket vonnak le, miközben fontos nyomozást is végeznek. Az adás végére a megoldás is kiderül és a rejtély is megoldódik.

10:00 Művészet – Kórus a reneszánsz és a barokk korban (6. osztályos tanulók számára) A reneszánsz és barokk énekművészetben a közös éneklés, a kórusok működése kiemelt szerepet játszott. Vajon mik a legfontosabb különbségek egy reneszánsz és egy barokk énekegyüttes között? Milyen műveket énekeltek a korabeli kórusok? Erre a kérdésre is válaszolnak a Vocapella kórus tagjai és vezetőjük, Novák-Szabó Lívia karnagy.

10:30 Magyar nyelv és irodalom – A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok (8. osztályos tanulók számára)

Illetve, És, vagy, de, ám, viszont – ezek a kötőszavak leggyakrabban a kapcsolatos, választó és ellentétes mellérendelő összetett mondatok tagmondatait választják el egymástól. A Felsős következő ezekkel a mondatfajtákkal ismerkedhettek meg. A verspercekben Karinthy Frigyes: Így írtok Ti című kötetéről beszélget Vlasits Barbara Lutter Imrével.

 

Szólalj meg – angolul

11:00 13. és 14. lecke

Szólalj meg – franciául

11:30 6-10.

 

Érettségi

12:00 Magyar nyelv-és irodalom- Nyelvújítás

A mai nyelvtanadásban a nyelvújítással foglalkozunk. A magyar nyelvtörténet kiemelkedő korszaka volt ez, több mint 10 ezer új szó alakult Kazinczy Ferencék mozgalmának köszönhetően.

12:30 Matematika – Mértani sorozatok

Az érettségire való felkészülést legutóbb a mértani sorozatokkal folytattuk. A gyakorlatban a hitelek, a nyugdíj takarékosság és a lakáskassza területét jártuk körbe, mint a mértani sorozatok iskola példáit. Bebizonyítottuk, hogy néhány képlet segítségével – amelyek megtalálhatóak a függvénytáblázatban- könnyedén elvégezhetőek a mértani sorozatokra vonatkozó érettségi feladatok.

13:00 Kémia – Szilárd anyagok és halmazállapot változások

A halmazállapotok közül megismerkedünk a szilárd halmazállapottal, melyet a két előző, a folyékony és gáz halmazállapottal is összevetünk. Ennél a halmazállapotnál is bemutatjuk a szerkezet és tulajdonság összefüggését. Bemutatom a szilárd anyagok két fő típusát, a kristályos és amorf anyagokat. Itt is rámutatok a szerkezet és tulajdonság összefüggéseire. Mindkét anyagtípusra mutatok be példákat. Majd az egyik legismertebb amorf anyag az üveg ismertetése következik, melynek a megmunkálását is megtekintjük.

13:30 Földrajz – Vulkánosság

A legtöbb égitesthez hasonlóan a Föld is gömbhéjas szerkezetű. A gömbhéjak közül több is folyékony kőzetolvadékból áll, mint pl. az asztenoszféra. Ebben a kőzetolvadékban úgynevezett konvektív áramlások zajlanak, melyek a feldarabolódott kőzetburok lemezeit sodorják magukkal. Az ilyen mozgások következménye a vulkánosság.

14:00 Történelem – A reformáció terjedése és irányzatai

A reformáció létrejöttének körülményei és főbb irányzatait mutatjuk be.

o Előzmények és Luther tanítása, a Róma elleni támadás

o A reformáció irányzatai és terjedése

o A katolikus egyház válasza

Mindenki Akadémiája

20:00 Bauer András: Személyreszabott világ. Mit mesél rólunk az okostelefonunk?

 

Oktatási anyagok szerdára (március 25.)


 

Felsős

8:00 Biológia – A sejt (8. osztályos tanulók számára)

Az élet alapvető egysége a sejt. Minden élő szervezet számtalan különböző sejtből áll. A sejtek felfedezéséről, felépítéséről, működéséről, feladatairól tudhattok meg többet.

8:25 Irodalom – József Attila: Mikor az uccán átment a kedves (7. osztályos tanulók számára)

A szerelem az egyik leggyakoribb verstéma. Költőink rímekbe foglalva vallották meg vágyódásukat, boldogságukat, az elutasítás és szakítás fájdalmát vagy a féltékenység érzésését. Egy szerelmes verset olvasva sokszor ráismerünk a bennünk dúló érzelmekre, amelyeket – ha kifejezni nem is tudjuk – éppen átélünk. A Felsős műsorvezetői a szerelmes versek nyomába erednek, és még egy saját vers írására sőt megzenésítésére is kísérletet tesznek.

9:00 Történelem – Európa az első világháború után (7. osztályos tanulók számára)

A trianoni békeszerződést az első világháború győztes hatalmai és a háborúban vesztes Magyarország képviselői 1920. június 4-én írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. A szerződés következményeiről, valamint Magyarország és Európa gazdasági-társadalmi átrendeződéséről Tóth Zoltán történelemtanárral beszélgetnek a műsorvezetők. A trianoni békeszerződés részleteit és következményeit Varga Szabolcs történész tárja fel a Felsősben.

9:25 Matematika – A sokszögek kerülete (6. osztályos tanulók számára)

A sokszögek kerületét számos alkalommal kell pontosan kiszámítani. Akár egy ház kerítéséhez vásárolunk anyagot, akár egy jelmezt készítünk vagy egy képet szeretnénk bekeretezni. A Felsős matematikás adásában a különböző síkidomok kerületének képleteivel ismerkednek meg a műsorvezetők.

10:00 Művészet – Giuseppe Verdi (7. osztályos tanulók számára)

Verdi muzsikáját mindenki ismeri. A Rigoletto, a Traviata vagy az Álarcosbál egy-egy híresebb áriáját még azok is szívesen és hiba nélkül eldúdolják, akik nem tanultak komolyzenét, nem járnak operaelőadásokra. Egy reklámban vagy egy filmben gyakran csendülnek fel a halhatatlan dallamok, amelyek a XIX. században születtek meg az olasz opera fejedelmének kottapapírján.

10:30 Szakmák/Állampolgári ismeretek – Festő és grafikus szakmák/Az alkotmányozás története (8. osztályos tanulók számára)

A rajzkészséget, a tehetséget nem lehet megtanulni. Ha viszont a tehetség is megvan és a szakmai háttér is rendelkezésre áll, akkor semmi akadálya annak, hogy festőként keressük a kenyerünket. Következő adásunkban a grafika, a festészet avatott képviselőjével beszélgetnek a műsorvezetők hivatásáról. Az állampolgári ismeretek sorában az alkotmányozás folyamatát ismerteti Varga Szabolcs történész

Szólalj meg – angolul

11:00 15. és 16. lecke

Szólalj meg – olaszul

11:30 6-10.

Érettségi

12:00 Magyar nyelv-és irodalom – Szófajtan

A mai adásban a szófajtannal foglalkozunk. Megismerjük közelebbről is az alapszófajokat (ige, főnév, stb.) és hogy ezek hogyan is viselkednek különböző szerkezetekben.

12:30 Matematika – Geometria – derékszögű háromszög

A tiszta geometriai forma maga a szellemi világ – fogalmazott legutóbbi adásunkban egy építész, aki szabadidejében gyerekeknek oktatja a geometria nyelvét, ami segít megérteni a körülöttük lévő világot. A geometria több héten átívelő adását háromszögekkel kapcsolatos alapismeretekkel kezdtük. Csoportosításuk, belső – külső szögek száma. Megismerkedhettetek a szögfüggvényekkel ez által a szögek és az oldalak arányára jellemző tulajdonságokkal. Ha derékszögű háromszög, akkor természetesen Pitagorasz-tétel. Ellátogattunk a matematika múzeumba is, ahol kézzelfoghatóvá válnak a definíciók. Következő adásunkban a hegyes és tompaszögű háromszögekkel folytatjuk.

13:00 Biológia – A táplálkozás evolúciója

A táplálkozás összetett folyamat, melynek szakaszai a táplálék felvétele, az emésztés és a salakanyagok leadása. A táplálkozás első lépése a táplálék felvétele és felaprózása. Tápláléktól függően növényevő, állatevő és mindenevő állatokat különböztetünk meg. A növényevők mindennap táplálkoznak, és ez idejüknek legalább felét kiteszi. Az állatevők rendszerint hosszabb ideig bírják a koplalást, mert az állati eredetű anyagok táplálóbbak, mint a növények. A ragadozók frissen elejtett állatokat esznek, a rovarevők leginkább rovarokkal táplálkoznak, az élősködők pedig élő állatok vérét szívják. A táplálék megszerzésére viszont igen sokféle módszer létezik.

13:30 Informatika – Programozás, feladat struktúrákkal

Folytatjuk a programozási ismeretek elsajátítását. Az elméletben megtanultakat, a struktúrákat fogjuk alkalmazni érettségi feladat kapcsán. Felhasználjuk eddigi ismereteinket, gyakorlatba ágyazva. Beszélünk Alan Turingról, a Turing – teszt és Turing – gép jelentőségéről, bemutatjuk, mit csinál egy szoftverfejlesztő és hasznos tanácsokat adunk, hogyan védhetitek programjaitokat Ti is a hackerek elől.

14:00 Történelem – Zrínyi Miklós és a török kiűzése Magyarországról

Bemutatjuk Zrínyi Miklós a Habsburg-házhoz és a törökhöz való viszonyát, továbbá a török kiűzésének folyamatát. Az alábbiakra térünk ki:

o Zrínyi nézeteit befolyásoló családi háttér, politikai környezet

o Zrínyi tevékenysége

o A török kiűzésének folyamata

Mindenki Akadémiája

20:00 Nagy Veronika: Tudomány a gyerekszobában, a porcelánbabák története

 

Oktatási anyagok csütörtökre (március 26.)


 

Felsős

8:00 Kémia – Az oldatok (7. osztályos tanulók számára)

A mindennapi életben számtalan oldatot készítünk, sőt fogyasztunk is. Az egyik legelterjedtebb és legismertebb kémiai reakcióról dr. Márk László kémikussal beszélgetnek a Felsős műsorvezetői, sőt még a lávalámpa elkészítését is megtanulják.

 

8:25 Irodalom – A két Lotti II. (5. osztályos tanulók számára)

Egy család, egy ikerpár, egy válás és egy nyaralás – Erich Kästner gyerekregénye évtizedek óta elvarázsolja az olvasókat. Lotte és Luise véletlen megismerkedése, barátsága, nyomozása és kitartó “összeesküvése” elnyeri jutalmát. A Két Lottit a Felsős műsorvezetői is szívükbe zárták, s hogy miért, az kiderül az adásból.

9:00 Történelem – II. József (6. osztályos tanulók számára)

“II. József, a kalapos király, Mária Terézia fia., aki anyja mellett a kor másik nagy abszolutista uralkodója volt.

Politikája vegyes fogadtatásra talált, több ezer rendelete közül számos nevezetes intézkedése mai napig példaértékű. A türelmi, a jobbágy- vagy a nyelvrendelet főbb részleteiről és a “”nevezetes tollvonásról”” bővebben mai adásunkban beszélgetünk. ”

9:25 Matematika – Geometriai transzformációk (7. osztályos tanulók számára)

A transzformáció szó átalakítást jelent. A geometria a síkidom, alakzatokkal, az azokhoz kapcsolódó törvényszerűségekkel, számításokkal foglalkozik. A geometriai transzformáció e két fogalom együttese, s bár a műsorvezetők nehezen barátkoznak meg a fogalommal, a megoldás egy bűvészmutatvány következtében hamar a stúdióban terem.

10:00 Osztályfőnöki óra – Természetfotózás (8. osztályos tanulók számára)

Egy fontos pillanat, személy vagy esemény megörökítése napjaink digitális eszközeivel nem tűnik bonyolult feladatnak. Ám ha pár alapszabályt és fotós trükköt ismerünk, sokkal könnyebben készíthetünk igazán jó képeket. A Felsős következő adásában szakavatott mesterek avatják be a fotózás rejtelmeibe a műsorvezetőket.

10:30 Biológia (Történelem és Földrajz percek) – Az emberi magatartás alapjai I./Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka/Életünk Magyarországon (8. osztályos tanulók számára)

Magatartás, viselkedés, viselkedésforma. Következő adásunkban az örökölt és tanult magatartásformákról, a bevésődés folyamatáról tudhattok meg többet. A földrajzos részben Magyarország megújuló energiaforrásairól, a történelmi percekben a Kádár-rendszerről beszélgetünk.

Szólalj meg – angolul

11:00 17. és 18. lecke

Szólalj meg – spanyolul

11:30 6-10.

Érettségi

12:00 Magyar nyelv-és irodalom – Arany János balladái

Arany János élete főbb állomásainak ismertetése után néhány balladáját elemezzük (V. László, Ágnes asszony, Szondi), beszélünk az Arany év programsorozatáról, megmutatjuk, hol töltötten utolsó évét, és hol írta utolsó műveit, valamint bemutatjuk egyik legismertebb művének, a Toldi trilógiának a kéziratát is.

12:30 Matematika – Geometria – a háromszögek

Folytatjuk utazásunkat a geometria világában. Egy építész és egy földmérő segítségével igyekszünk közelebb hozni, gyakorlatiasabbá tenni a matekot. A derékszögű háromszögek után most a hegyes és tompaszögű háromszögekkel megyünk tovább. Átvesszük a sin tételt, a cos tételt. Megmutattuk, hogy ezek segítségével olyan dolgokat is megmérhetsz amihez fizikailag nem férsz hozzá. Természetesen korábbi érettségi példákkal folytatjuk a gyakorlást.

13:00 Kémia – Kolloidok és kolloidkémiai alapfogalmak

A kolloidika területével ismerkedünk meg. Bevezetésként megismerjük a homogén rendszereket (levegő), illetve a heterogén rendszereket (poros levegő). Kísérlettel készítünk homogén és heterogén rendszereket, azaz határfelülettel rendelkező és nem rendelkező rendszereket (cukoroldat,olaj és víz keveréke illetve zselatinoldat készítése). A speciális mérettartományba tartozó kolloid rendszerek bevezetése.

13:30 Fizika – Gravitáció

A gravitáció témakörét járjuk körbe: nehézségi erő, súly, súlytalanság, gravitációs erőtörvény, Kepler törvények, mesterséges égitestek mozgása.

14:00 Történelem – A náci Németország

Bemutatjuk a nemzetiszocializmus ideológiai rendszerének sajátosságait. Az alábbi szempontokra térünk ki:

o A nemzetiszocializmus létrejöttének okai

o Hitler nézeteinek összegzése

o A nemzetiszocializmus és a német társadalom kapcsolata

Mindenki Akadémiája

20:00 Szabó Lajos: Sporttörténet a palotanegyedben és a pesti belvárosban

 

Oktatási anyagok péntekre (március 27.)


 

Felsős

8:00 Természetismeret – A vizek és vízpartok állatai (6. osztályos tanulók számára)

A víz, a vízpart, a vízi élővilág a természetfotósok kedves helyszíne. Egy fotósorozat elkészítése közben számos érdekességet és törvényszerűséget figyelhetnek meg a természetbúvárok. A Felsős műsorvezetőinek Szentpéteri L. József biológus, hobby-természetfotós beszél a vidrákról, vízimadarakról, és a békamentés fontosságáról.

8:25 Magyar nyelv és irodalom – A szövegek értelmezése (8. osztályos tanulók számára)

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy többször is nekifutott egy szövegnek, mert első olvasatra nem értettétek… például azért, mert sok ismeretlen kifejezés volt benne. vagy bonyolult volt a mondatszerkezet, vagy nem volt számotokra logikus a felépítése. A Felsős következő adásában egy tetszőleges szöveg értelmezéséhez kaphatunk szakértő segítséget.

 

 

9:00 Történelem – Zrínyi Ilona, Munkács hősnője (6. osztályos tanulók számára)

Történelemórán számos híres magyar királyról, hadvezérről, főúrról tanulunk. Ám nem csupán ők vittek véghez dicső tetteket, hanem a gyengébb nem képviselői is. Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc édesanyja,Thököly Imre felesége műveltségben, hősiességben, elszántságban, kitartásban méltó párja volt a férfiaknak. A Felsősben Munkács várának védőjéről tudhattok meg többet.

9:25 Matematika – A középpontos tükrözés, a középpontos szimmetria (7. osztályos tanulók számára)

“Ha rám nézel, visszanézek, ha rám nevetsz, kinevetlek. Tiszta, igaz és hű vagyok, a kedvedért nem hazudok.” Vajon mi lehet ez? És mi köze van a matematikához? A találós kérdés megfejtése valamint a válasz a Felsős matematikás adásában derül ki.

10:00 Művészet – A romantika (7. osztályos tanulók számára)

Romantikus hangulat, romantikus vacsora – ám a romantika nem csupán ezt jelenti. A XIX. századra jellemző egységes korstílusról, a meghatározó stílusjegyekről, a jellegzetes épületekről, festményekről, képzőművészeti alkotásokról a Felsős következő adásában beszélgetünk.

10:30 Osztályfőnöki óra – Visszatekintő: A jel (8. osztályos tanulók számára)

Az előítélet nem tapasztalatokra alapozott, hanem elfogultságból eredő ítélet, feltételezés, amihez pozitív vagy negatív attitűd is kapcsolódik. Az előítélet csupán egy előzetes feltételezés, valamilyen hozzáállással megnyilvánulva, amely általában alaptalan és helytelen következtetéshez vezet. A Felsősben a sztereotípiákról és előítéletekről beszélgetnek a műsorvezetők.

Szólalj meg – angolul

11:00 19. és 20. lecke

Szólalj meg – oroszul

11:30 6-10.

Érettségi

12:00 Magyar nyelv-és irodalom – Alá- és mellérendelő szerkezetek

A mai nyelvtanadásban az alá- és mellérendelő szerkezetekkel foglalkozunk. Ezeket mutatjuk be a szavak szintjén, az összetett szavak szintjén és a mondatok szintjén. Az adást színesítjük az Érettségi 2017 matematikatanárának összefoglalójával, arról, hogy nem csak a magyarban fontos a strukturális gondolkodás, hanem a matematikához is elengedhetetlen. Bemutatjuk a magyar-kínai két tanítási nyelvű iskolát, ahol egészen más módon zajlik az oktatás, valamint beszélgetünk Gianni Annonival, hogy külföldiként milyen nehézségekbe ütközött a magyar nyelv tanulása során.

12:30 Matematika – Hasonlóság

Folytatjuk utazásunkat a geometria világába és elérkezünk a hasonlóság témaköréhez. Átvesszük a kicsinyítés – nagyítás szabályait, az arányosság témakörét és mindezt különböző formákra vetítve gyakorolunk, de leginkább a háromszögekre fókuszálunk. Bemutatjuk a fényképezőgép működését, a térképészek műhelytitkait és elkalauzolunk benneteket a terepasztalok varázslatosan kicsiny világába.

13:00 Informatika – Programozás lezárása

A héten lezárjuk az informatika egyik legnagyobb témakörét, a programozást. Átvesszük újra, hogy a programozás építő eleminek, melyek a: szekvencia, elágazás, ciklus – mi a jelentősége, hogyan lehet alkalmazni őket a gyakorlat során. Szó lesz természetesen az értékadásról és a változók típusairól is, de a programozási tételeket sem hagyjuk ki a sorból.

13:30 Földrajz – Az energiahordozók

A természeti erőforrás fogalom magában foglal minden olyan természeti elemet, jelenséget, anyagokat, melyek a társadalom számára értéket képviselnek, szükségesek, illetve hozzájárulnak a társadalom fennmaradásához, fejlődéshez.

Ezen belül értelmezzük az energiahordozók különféle csoportjait. Ide tartozik minden olyan anyag, vagy jelenség, amiből energiát tudunk nyerni, tehát amik segítségével mechanikai munka, vagy hő állítható elő, illetve melyek felhasználásával végső soron elektromos eszközöket lehet működtetni.

14:00 Történelem – Magyarország a II. világháború idején

Ismertetjük Magyarország háborús részvételének körülményeit és a magyar elit kiútkeresését. Elemezzük a Kállay-kormány törekvéseit. Az alábbi szempontokra térünk ki:

• a magyar csapatok a keleti fronton

• a kormány dilemmái

• a hadi helyzet teremtette diplomáciai és katonai lehetőségek – a fegyverszünet kérdése

Mindenki Akadémiája

20:00 Molnár Dániel Márton: Hősök és árulók? Az 1552-es várháborúk szereplőinek árnyaltabb jellemrajza

Bodnárné Varga Márta


 

Kiegészítő információk