M5 - Oktatási anyagok hétfőre (március 23.)

Felsős
8:00 Biológia – A gerincesek törzse (7. osztályos tanulók számára)
A gerincesek törzsébe számtalan állatfaj tartozik. A Felsős következő adásában a halak, a hüllők és a kétéltűek kialakulásáról, jellegzetességeiről tudhattok meg többet, s az adás végére az is kiderül, hogyan kell berendezni egy akváriumot.

8:30 Nyelv és irodalom – Vers a mindennapokban (5. osztályos tanulók számára)
Ezúttal a verseké a főszerep. Megtudhatjuk, miért jó verset olvasni, hogyan lesz egy jó gondolatból költemény, milyen szerepe lehet a lírának mindennapjainkban, és az is kiderül, mennyire van könnyű vagy éppen nehéz dolga annak, aki egy vers megzenésítésén fáradozik.

 

9:00 Magyarország a Habsburg Birodalomban (6. osztályos tanulók számára)
Magyarország helyzete a törökök kiűzése után nem sokat változott. Az évek óta felgyülemlett felszültség, egyenlőtlenség és elnyomás együttesen vezetett a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásához, amelynek főbb eseményeiről és következményeiről Varga Szabolcs történésszel beszélgetnek a Felsős műsorvezetői.

9:25 Matematika – A halmazok (8. osztályos tanulók számára)
A halmaz fogalmával már többször találkoztunk. A Felsősben a műsorvezetők Virág Dániel matematikus segítségével elevenítik fel az eddig tanultakat, sőt, annak is utánajárnak, hogy a hétköznapi életben hol bukkannak fel a különböző halmazok.

10:00 Erkölcstan – Vonzódás, első szerelem (7. osztályos tanulók számára)
Az első szerelem bátortalan, megható, gyötrelmes, csodálatos, szomorú vagy vidám, de mindig az első szerelem marad. A másik iránti vonzalom kialakulásáról, az érzelmek felismeréséről Alapi Tóth Zoltán drámatanár beszélget a műsorvezetőkkel.

10:30 A váltakozó áram (8. osztályos tanulók számára)
Az egyenárammal – köszönhetően a sok látványos és érdekes kísérletnek – már jó barátságban vannak műsorvezetőink. Ám Grama László elektromos tárháza még számos érdekességet tartogat számukra. Következő adásunkban a váltakozó árammal, és a hozzá tartozó kísértekkel ismerkednek meg, természetesen ismét Grama László fizikatanár segítségével.

Szólalj meg – angolul
11:00 11. és 12. lecke

Szólalj meg – németül
11:25 6-10.
Érettségi

12:00 Magyar – József Attila kései költészete
Továbbra is József Attila költészetével foglalkozunk, ezen belül is a kései korszakkal, amikor legmélyebb hangvételű művei születtek: az Eszmélet, Hazám és A Dunánál. Ezek voltak a fontos társadalmi versei, illetve ekkor írta meg az utolsó nagy vershármast: Íme, hát megleltem hazámat…, Karóval jöttél…, Talán eltűnök hirtelen…

12:30 Matematika – Számtani sorozatok
Az adás a számtani sorozatokat mutatja be néhány egyszerű képlettel. Gondoltad volna, hogy egyszerű egy sorozat n. tagját vagy az első n tag összegét kiszámolni? Ha mértani sorozatok akkor Fibonacci, ha Fibonacci akkor aranymetszés. Gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük, hogy a természetben, az emberi testen és a művészetben is számtalan helyen találkozhatunk a Fibonacci számokkal.

13:00 Biológia – A mozgás evolúciója
A mozgás elsődleges szerepe az élőlények helyének vagy helyzetének megváltoztatása. A mozgás az élőlények legszembetűnőbb sajátossága, melyre a legkülönbözőbb mozgásmechanizmusokat alakították ki. A mozgás evolúciós fejlődése nem azt jelenti, hogy mindig egy új mozgásforma jelent meg, hanem azt, hogy a meglevők jobban és hatékonyabban kombinálódtak. Tauber tanár úr a mozgás evolúcióját a szivacsoktól kezdődően mutatja be, részletesen ismereti a különböző állatcsoportokat, a gyűrűsférgektől egészen az emlősökig.

13:30 Fizika- A mozgások okai
A mozgások okait kutatjuk. Arra leszünk kíváncsiak, hogy miért mozognak a testek?
– Newton axiómák
– Dinamika alapegyenlete
– Egyszerű mozgások dinamikai feltétele
– Néhány mechanikai erőtörvény

14:00 Történelem – A kereszténység államvallássá alakulása
Bemutatjuk a kereszténység és a római állam viszonyának alakulását. A főbb szempontok: a kereszténység fő tanításai, helyzete a birodalom vallásain belül, a keresztény közösségek, a vallás terjedése, valamint a császárok és a kereszténység viszonya.

Mindenki Akadémiája
19:55 Élményszerzés és motiváció az online térben.

Kiegészítő információk