Szervezeti diagnózis kérdőív

Köszönöm, hogy a Változásért változunk program keretein belül sorra került felmérésben részt vettek és a kérdőívet kitöltötték. Az EMKA által végzett helyzetfeltáró ? elemző munka átfogó célja az volt, hogy megnevezhetőek legyenek a szervezet működése, hatékonysága és sikere szempontjából kulcsfontosságú tényezők.
Bizonyosan emlékeznek rá, hogy két kérdőívben kértük együttműködésüket: Iskola szervezeti diagnózis és Pedagógus elégedettség.
Az Iskola szervezeti diagnózis kérdőív azt a konkrét célt szolgálta, hogy az iskola szervezeti működésének alapvető területeivel kapcsolatban kapjunk visszajelzést azok aktuális megítéléséről.
Ezek a területek a következők voltak:

Vezetésre vonatkozó terület (képviselet, vezetői kommunikáció, támogatás, vezetői stílus)
Egyéni fejlődés, jövőképre vonatkozó terület
Teljesítménymenedzsmentre vonatkozó terület (mérés, hatékonyság, javadalmazás)
Feladat, felelősségre vonatkozó kérdések (hatáskörök, szervezeti felépítés, felelősség)
Információáramlás, bevonással kapcsolatos vélemény
Szubjektív megítélésre vonatkozó kérdések (lojalitás, büszkeség, munkahelyi klíma)
A Pedagógus elégedettség vizsgálattal az volt a célunk, hogy a kollektíva általános elégedettségéről kapjunk képet, feltárjuk az elégedettséget befolyásoló tényezőket, olyan konkrét területeket állapítsunk meg, amelyekkel elégedetlenek vagyunk.

Az eredményeket részben a vezetői stratégiai tervezés támogatására szeretnénk használni, részben a ?Változásért változunk? projekt további lépéseinek megtervezésére, kidolgozására.

Az adatok feldolgozását követően elkészült az összegzés.
A felmérésben résztvevők aránya elmaradt a szociometriai felmérésben résztvevők arányától. Ott jó magasra raktuk fel a lécet saját magunk számára (a részvételi arány 96%-os volt). Ez az aktivitás nem volt ránk jellemző a kérdőívek kitöltésénél. Az Iskolai szervezeti diagnózisra vonatkozó kérdőívnél a kitöltési arány 41%, a Pedagógus elégedettségnél 60%-os volt.
Ezt a részvételi arányt a magam részéről annak az átmeneti időszaknak tudom be, ami sok nehézséggel, érzelmi fenntartással is járt számunkra. Viszont ha megtisztelnek azzal, hogy megosztják velem erre vonatkozóan gondolataikat, a távolmaradás lehetséges okait, szívesen veszem, és köszönöm.

Kedves Kollégák!
A felmérés eredményét fontosnak tartom, hogy Mindannyian ismerjük, épp ezért összefoglalóját a közeljövőben közzéteszem. Időpontjáról és módjáról értesítéssel leszek.
Köszönöm az együttműködést, köszönöm a véleményt.
Jó munkát kívánok!

Tóth Imre

Kiegészítő információk