„Bocskaisok a grundon”

Az iskolánkban működő „Tiéd a színpad!” színjátszó tehetséggondozó kör  minden évben keresi a lehetőséget, hogy a szakkör tanulóinak valamilyen plusz értéket tudjon nyújtani a mindennapi próbák mellett.Már többször nyílt lehetőségünk a Nemzeti Tehetséggondozó Program pályázatai segítségével élményeket varázsolni a színjátszó foglakozások mellé.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (mint támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) a „Tehetségközelben” – komplex tehetséggondozó programok támogatására a Nemzeti Tehetségprogram keretében pályázatot hirdetett.

NTP-TEHETSEG-23-0293 számon nyilvántartásba vett  „Bocskaisok a grundon” pályázati projektünkkel,  4.000.000 Ft támogatást nyertünk, melynek megvalósítása 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. napja közé eső időszak.

 A "Tied a színpad!" iskolai színjátszókör komplex tehetséggondozó foglalkozásaival célunk, hogy a gyerekek pozitív viszonyt alakítanak ki a drámairodalom és a színházi kultúra iránt, elsajátítsák a kritikus befogadáshoz szükséges ismereteket, megfogalmazzák színházi élményeiket, gyakorolják a nyilvános szereplést, mindeközben fejlesztve a csoportban való együttműködési készségüket. "A Bocskais lányok és a Pál utcai fiúk c. darab színrevitelével saját élményeiken alapuló valós szituációkat, és fiktív történeteket jelenítenek meg. Évről-évre egyre több a színjátszó körbe belépő tehetséges gyerekek között a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók száma. Célul tűztük ki, hogy tanulást támogató, élmény- és drámapedagógiai módszerekkel segítjük a tanulók szövegértési, szövegtanulási, és az önértékelési  problémájukat. Ezen hiányosságok feltérképezésére kérdőívek kitöltését és szakemberek bevonását alkalmazzuk.

 

 

A hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulóinak már 6 éve van lehetőségük az intézmény keretein belül a „Tiéd a színpad!” tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni. A tehetséggondozó szakkör vezetője: Jeles Éva tehetségfejlesztő mesterpedagógus. A projekt megvalósítását segíti Bodnárné Varga Márta tehetséfejlesztési szakértő mesterpedagógus, és Budaváriné Girus Andrea pedagógus. Az elmúlt évek tapasztalatai motiváltak, hogy a tehetséggondozás mellett a fejlesztés lehetőségeit is kiaknázzam a délutáni próbák során. Az iskolai kötelező olvasmányok népszerűsítése mellett a mai modern irodalom és filmkultúra csillagai is pozitív mintaként jelennek meg a gyerekek életében.

Az irodalmi művek keletkezésekor használt (múlt századi) és a ma használatos irodalmi és köznyelvi szóhasználat közötti különbségeket feltárva a történetek megértését helyezzük középpontba.

A drámapedagógiai és az élménypedagógiai módszerek segítségével új megközelítéssel, de mégis közelebb hozhatóak a tanulókhoz a tankönyvekben található kötelező olvasmányok. Az élménypedagógia legfontosabb tézise, hogy más környezetben, komfortzónájukon kívülre kell emelni a tanulókat, a tananyagot pedig tapasztalattal, élménnyel megélve ismerteti meg a gyerekekkel. Fontos része a programnak a lazító program így a szakköri munka mellett a tanulmányi kirándulás Debrecenbe, ahol a Csokonai Színház előadásában megismerkedhetnek A Pál utcai fiúk zenés játékkal, Budapesten a regény fő helyszíneivel, illetve lazító programként a családokkal interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a Hajdúnánási Gyógyfürdő Termál taván.

 

                                                                                               Jeles Éva

                                                                                              

 

 

 

 

Kiegészítő információk