Pályázatok intézményvezetői beosztásra

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A meghirdetett beosztásra két pályázat érkezett, melyek az alábbi linkeken érhetők el:


 

Kiegészítő információk