Mi a pálya? - 2022

Mi a pálya?

Pályaválasztás – életpályaépítés témahét a Bocskai Iskolában

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című innovációs pályázatunk, valamint a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-001 „Köznevelés az iskolában” című projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program sikeres innovációjának beépítése után a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium „Komplex Intézményi Pályaorientációs Stratégia” egyik fő programelemévé vált. Projektünk szakmódszertanilag kidolgozott programterve elnyerte a „Kiváló Mentoráló Iskola” címet. Az értékelés során kiemelték, hogy munkánk a tanulók életpályáját determináló (meghatározó) területhez kapcsolódó, magas színvonalú kidolgozottságú, ami nagy segítséget, támogatást adhat az ország többi iskolájának a pályaorientációs munkájához. A 4 fős pedagógus team által kimunkált projektet részben vagy egészben adaptálták országszerte az iskolák felismerve a témahét fejlesztő hatását, eredményességét, innovációs erősségeit. Úgy érezzük, ez a 12 éve kidolgozott modell a fontosságát és előremutató szakmaiságát illetően további megerősítő visszaigazolást kapott a 2017 – ben bevezetett Pályaorientációs Nap által.

2022. október 18 - án a tradicionális témahét programtervének megfelelően a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosaink (immár 11. éve) - a közös érdeklődés mentén szerveződött csoportokban - ellátogattak - előzetes egyeztetés alapján – városunkban lévő munkahelyekre, vállalkozásokhoz azzal a céllal, hogy megismerjék a különböző szakmák, foglalkozások munkakörülményeit, munkafolyamataik fázisait, alkalmazáshoz szükséges végzettséget, munkaeszközöket, védőruhát, fizetést stb. Fontos szempont volt, hogy ismerkedjenek a hiányszakma fogalmával és a munkaerőpiac aktuális helyzetével. A program során kardinális jelentőségű elem megvalósítása volt az élményszerű ismeretszerzés, az önismeret és a továbbtanulás során releváns további kompetenciák fejlesztése.

A munkahelyek látogatása során az előre megbeszélt feladatmegosztás szerint riportkészítés, jegyzetelés, fényképezés, promóciók gyűjtése várt a gyerekekre. Ezen a héten az együttműködési, kooperációs, digitális, vizuális kompetenciák fejlesztése központi helyet foglalt el személyiségjegyeik javulásában.

A projekt zárásaként a csoportok kiállítás keretén belül bemutatták a meglátogatott munkahelyekről készített tablóikat és PPT segítségével informálták a bemutatón résztvevő osztálytársaikat, a 7. osztályosokat, szülőket, az adott munkahelyekről, szakmákról.

Fontos megjegyezni, hogy az évek során kiemelkedően korrekt, támogató, inspiráló kapcsolat épült ki a város vállalkozói, munkahelyei és a Bocskai Iskola pályaorientációs munkacsoportja között, ami nagy segítséget jelent tanulóink sikeres pályaválasztásában.

Mindig örömmel tölt el bennünket, pedagógusokat, ha lelkesen, feltöltődve, pozitív megerősítéssel térnek vissza tanítványaink utalva arra, hogy szívesen dolgoznának az általuk meglátogatott munkahelyen. De az is segíti nyolcadikosainkat, ha azzal a véleménnyel térnek vissza, hogy mégsem nekik való az a szakma, amit szerettek volna választani. A témahét így vagy úgy mindenképpen segít. Ebben rejlik az ereje!

Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőséget azoknak a munkahelyeknek, vállalkozásoknak, amelyek fogadták gyerekeinket és segítettek nekik a pályaismeretük bővítésében a sikeres pályaválasztás érdekében: Nyakas Farm, Óvodák (Kasza utca, Magyar utca), Magyaros étterem, Tűzoltóság, Rendőrség, Horváth Kertészet, Di Stefano Bisztro, Fa – Fém Autójavító Kft., Nánás – Autó Kft.

A Pályaválasztás – életpályaépítés témahét előkészítésében, sikeres lebonyolításában, a csoportok munkájának koordinálásában legfőbb szerepet vállaltak: Szabó Albert 8.a, Szabó Éva 8.c, Löfcsikné Rékasi Ilona 8.d, Bimba Mónika 8.e osztályfőnökei és Székely Barnabás projektvezető.

 

Székely Barnabás


 

Kiegészítő információk