Szervezeti diagnózis kérdőív

Köszönöm, hogy a Változásért változunk program keretein belül sorra került felmérésben részt vettek és a kérdőívet kitöltötték. Az EMKA által végzett helyzetfeltáró ? elemző munka átfogó célja az volt, hogy megnevezhetőek legyenek a szervezet működése, hatékonysága és sikere szempontjából kulcsfontosságú tényezők.
Bizonyosan emlékeznek rá, hogy két kérdőívben kértük együttműködésüket: Iskola szervezeti diagnózis és Pedagógus elégedettség.
Az Iskola szervezeti diagnózis kérdőív azt a konkrét célt szolgálta, hogy az iskola szervezeti működésének alapvető területeivel kapcsolatban kapjunk visszajelzést azok aktuális megítéléséről.
Ezek a területek a következők voltak:

Vezetésre vonatkozó terület (képviselet, vezetői kommunikáció, támogatás, vezetői stílus)
Egyéni fejlődés, jövőképre vonatkozó terület
Teljesítménymenedzsmentre vonatkozó terület (mérés, hatékonyság, javadalmazás)
Feladat, felelősségre vonatkozó kérdések (hatáskörök, szervezeti felépítés, felelősség)
Információáramlás, bevonással kapcsolatos vélemény
Szubjektív megítélésre vonatkozó kérdések (lojalitás, büszkeség, munkahelyi klíma)
A Pedagógus elégedettség vizsgálattal az volt a célunk, hogy a kollektíva általános elégedettségéről kapjunk képet, feltárjuk az elégedettséget befolyásoló tényezőket, olyan konkrét területeket állapítsunk meg, amelyekkel elégedetlenek vagyunk.

Az eredményeket részben a vezetői stratégiai tervezés támogatására szeretnénk használni, részben a ?Változásért változunk? projekt további lépéseinek megtervezésére, kidolgozására.

Az adatok feldolgozását követően elkészült az összegzés.
A felmérésben résztvevők aránya elmaradt a szociometriai felmérésben résztvevők arányától. Ott jó magasra raktuk fel a lécet saját magunk számára (a részvételi arány 96%-os volt). Ez az aktivitás nem volt ránk jellemző a kérdőívek kitöltésénél. Az Iskolai szervezeti diagnózisra vonatkozó kérdőívnél a kitöltési arány 41%, a Pedagógus elégedettségnél 60%-os volt.
Ezt a részvételi arányt a magam részéről annak az átmeneti időszaknak tudom be, ami sok nehézséggel, érzelmi fenntartással is járt számunkra. Viszont ha megtisztelnek azzal, hogy megosztják velem erre vonatkozóan gondolataikat, a távolmaradás lehetséges okait, szívesen veszem, és köszönöm.

Kedves Kollégák!
A felmérés eredményét fontosnak tartom, hogy Mindannyian ismerjük, épp ezért összefoglalóját a közeljövőben közzéteszem. Időpontjáról és módjáról értesítéssel leszek.
Köszönöm az együttműködést, köszönöm a véleményt.
Jó munkát kívánok!

Tóth Imre

Projektvezetők képzése

Kedves Kollégák!

A múlt hét folyamán lezajlott a projektvezetők képzése.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a képzésen részt vett kollégáknak, hogy időt és energiát szántak arra, hogy a jövőben tudatosabban és szervezettebben lássák el munkájukat, nem kis részt vállalva ezzel az iskola eredményesebb működésében.
Az új szervezeti struktúrában fontos szerep jut majd nekik, hiszen számos vezetői feladat ellátása lesz a felelősségük.
Az ő munkájuk része lesz az alapfeladatokon túli munkák megszervezése, koordinálása, ellenőrzése és a csoportjaikban tevékenykedő kollégák teljesítményének az értékelése is.
Ezáltal ? reményeink szerint ? orvosolni tudunk néhány olyan általatok jelentősnek ítélt problémát, mint a közvetlen vezetői kommunikáció hiánya, az átláthatatlan munkaszervezés és ellenőrzés, a nem megfelelő teljesítményértékelés, a rossz információáramlás.
Szintén a múlt héten alakult meg az a kis belső képző csoport, akik majd ezt a képzést, mint egyfajta belső tréninget fogják továbbadni azoknak a kollégáknak, akik szeretnének projektvezetői feladatokat ellátni, ami nemcsak jelentős szerep a szervezet életében, de karrierfejlesztési lehetőséget is kínál.

Sok sikert kívánunk a munkájukhoz!

Az EMKA munkatársai

Kiegészítő információk