Önismeret- és készségfejlesztő alkalmak

  • Nyomtatás

Kedves Munkatársaim!
Bizonyosan egyetértünk abban, hogy vannak olyan szakmák, amelyekben nem lehet igazán jól működni magas szintű önismeret nélkül. Leginkább olyan szakmákban igaz ez ? mint a mienk is ? ahol a hatás és kölcsönhatás eszközei mi magunk vagyunk, saját személyiségünk.
Épp ezért örülök annak a lehetőségnek, amely a tantestület előtt áll: az EMKA munkatársa, Almádi Krisztina az alábbi időpontokban és témákban szervez önismeret- és készségfejlesztő alkalmakat.

2012. május 11. 13.00. - 19.00. Önismeret, személyes hatékonyságfejlesztés I.
Az önismeret minden egyéni képességfejlesztésnek az alapja. Ez az alkalom abban segít, hogy jobban megismerjük önmagunkat, megértsük gondolatainkat, viselkedésünket, feltárjuk meglévő értékeinket, erősségeinket. Segít az egyéni elakadások megoldásában, új perspektívák megnyitásában.

2012. május 18. 13.00. - 19.00. Stressz-kezelés
Mindennapjaink részévé vált a stressz. Kevéssé tudatosult azonban, hogy mi is valójában a stressz, mit kezdhetünk ezzel az elkerülhetetlen jelenséggel, hogyan tudjuk az általa mozgósított energiát pozitívan, szellemileg és fizikailag egyaránt hasznos módon felhasználni. Hogyan tudunk ebben pedagógusként segíteni a gyerekeknek?

2012. június 18. 9.00. - 16.00. Konfliktuskezelés
Ahol egy embernél több létezik egy időben és egy helyen, biztosan kialakul köztük valamilyen konfliktus. Értékeink és érdekeink különbözhetnek, ütközhetnek egymással.
Míg a jól és konstruktívan kezelt konfliktusok a fejlődést szolgálják egy adott szervezeten vagy közösségen belül, addig az elfojtott, ki nem mondott, kezeletlen konfliktusok visszahúzzák a szervezetet, akadályozzák az alkalmazkodást, továbblépést.
Ez az alkalom segít megérteni a konfliktusok forrásait, kezelésük lehetséges módjait, tekintetbe véve az élet és a konfliktusok szereplőinek sokszínűségét. Eszközöket ad a konfliktusokban alkalmazható hatékony kommunikációhoz.

2012. június 19. 9.00. - 16.00. Asszertív kommunikáció
Milyen kommunikációs eszközökkel érhetjük el, amit szeretnénk, anélkül, hogy mások érdekeit vagy érzéseit sértenénk? Hogyan tudunk másokat pozitív módon befolyásolni? Hogyan mondhatunk nemet anélkül, hogy megsértenénk a másikat, hogyan bírhatjuk rá valaminek a megtételére a másik felet?
A résztvevők megtanulják, hogyan fejezhetik ki figyelmüket és érdeklődésüket, hogyan biztosíthatják a másik felet a megértésről, hogyan tudnak együttgondolkodni feletteseikkel, munkatársaikkal, családtagjaikkal.

2012. június 20. 9.00. ? 16.00. Önismeret, személyes hatékonyságfejlesztés II.
Ez alkalommal további eszközökkel mélyítjük az önmagunkról kialakított képet, kicsit érintve az előző alkalmak témáit is. Ezt az alkalmat azoknak ajánljuk, akik ? bár szerettek volna ? de nem tudtak részt venni az előző alkalmak egyikén sem.

Bárki, bármelyik foglalkozásra eljöhet, ezek tartalma egymástól függetlenül is élvezhető és hasznosítható.
A meghirdetett foglalkozások abban az esetben lesznek megtartva, ha minimum 10 jelentkező összegyűlik egy-egy alkalomra (maximum 15).
A tréning ? mint belső továbbképzés ? beszámítható a hétévenkénti kötelező továbbképzésbe.

A jelentkezés módja: az intézményegység-vezetőknél.

Határidő: május 4.

Helyszín: Iskola u. könyvtár

Várunk benneteket szeretettel,
Almádi Krisztina, Tóth Imre