Szakmai nap

Amint levélben is megírtuk Kedves Partnereinknek, szakszolgálatunk 2012. március 24-én belső szakmai továbbképzést szervez, amint azt levélben.

Megértésüket köszönjük!

Iskolánk és a művészeti nevelés

Hamarosan.

Kedves Tantestület!

Szeretnénk tájékoztatást adni a változási folyamatot támogató projekt haladásáról:
2011. augusztus 22-24-én lezajlott a belső munkacsoport kiképzése. A munkacsoport tagjai a három nap során elsajátították azt a módszert, melynek segítségével kiscsoportos műhelyeket tartanak majd a félév folyamán a tantestület egésze számára.
A soron következő kiscsoportos műhelyek célja kettős:
egyrészt cél, hogy mindenki elmondhassa, kifejezhesse a változással kapcsolatos problémáit, nehézségeit, észrevételeit,
másrészt cél, hogy a problémák, nehézségek vázolásán túl a közösség konstruktív választ tudjon adni a kihívásokra, lássa és láttassa, melyik az az út, melyen haladni kíván,  mit tudnak tenni saját körben, hogy a helyzetből a legtöbbet hozzák ki, milyen ötleteik, megoldási javaslataik vannak a kialakult helyzetre.
A műhelyeken körvonalazódó problématérképek, és megoldási javaslatok fogják képezni a továbbhaladást, az önindította fejlesztés alapjait.
Azt természetesen senkinek nem tudjuk megígérni, hogy minden pontban az ő ötlete vagy javaslata fog megvalósulni, hiszen több körülménytől, egyéb fórumok döntésétől is függ a fejlesztési folyamat végleges tartalma.
Ugyanakkor szeretnénk mindenkit bíztatni, hogy minél aktívabban vegyen részt a műhelyek munkájában, hiszen ekkora létszámú pedagógus közösség konstruktív jelenléte komoly szellemi tőke lehet, és minél több javaslat születik, annál nagyobb az esély, hogy a fejlesztés a lehető legszélesebb réteg igényeit elégíti majd ki.

Ne feledjük: a változásért dolgozunk, a változásért változunk!

A közös munkánkhoz, a közös gondolkodáshoz, az év kezdéshez sok erőt, kitartást, türelmet kívánunk!

Az EMKA munkatársai

Kiegészítő információk