Mentoráló intézmény lett a Bocskai Iskola

  • Nyomtatás

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola négy pedagógusa a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program címmel benyújtott pályázaton támogatást nyert a PÁLYAVÁLASZTÁS – ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS modell megvalósítására. November 4- én Budapesten a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában vette át a MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY kitüntető címről szóló tanúsítványt Éles Béláné a hajdúnánási tankerület igazgatója, Tóth Imre iskolánk igazgatója és Székely Barnabás igazgatóhelyettes, a pályázat megvalósításáért felelős, szakmai koordinátor. Ez a megtisztelő cím azt jelenti, hogy az iskolánkban működő, szakmailag országosan elismert, magas színvonalú, egyedi pedagógiai modulunk minden tekintetben alkalmas arra, hogy az ország összes érdeklődő iskolája megismerve részleteit, lépéseit adaptálja, azaz bevezesse és hasznosítsa intézményükben. Büszkék lehetünk erre, hiszen ez nagyon nagy elismerése eddigi lelkiismeretes, pályaorientációt, életpálya-építést segítő munkánknak. 

 

A pályázat célja: támogassa a diákokat egy reálisabb önismeret birtokában és a különböző szakmákról szerzett információk segítségével abban, hogy majd a 8. évfolyamon sikeresebben tervezhessék az iskola-, illetve a pályaválasztásukat; segítséget kapjanak abban, hogyan építhetik az életpályájukat és erősíthetik a munkaerő-piaci szempontból releváns kompetenciákat; megértsék azt, hogyan erősítik az IKT eszközök a kreativitást és az innovációt, különös tekintettel a korszerű internet alkalmazói készség használatára.
A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók havi egy alkalommal elmélyüljenek a szakmaválasztás, a továbbtanulás témakörében. Ismereteik bővítésére az iskolán kívül is lehetőséget teremtünk azzal, hogy a város különböző munkahelyeire ellátogathatnak. Az ott látottakról előadásokat tartanak. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk az e témához kapcsolódó önismereti területek fejlesztésére pszichológus, pályaválasztási szakértők bevonásával. Továbbá a sikeres életpálya-építéshez szükséges különböző kompetenciák fejlesztésére is lehetőséget teremtünk.
Reményeink szerint a modul megvalósítása során nemcsak a gyerekek sikeres pályaválasztását elősegítő célok valósulnak meg, hanem minél több, az intézményünkben hospitáló pedagógus lát lehetőséget arra, hogy ezt az ún. jó gyakorlatot az ő iskolájukban is eredményesen bevezessék.
Reméljük, a modell megvalósítása során a gyermekek kreatív és lelkes együttműködésükkel sok hasznos és használható tapasztalatot szereznek. Bízunk abban, hogy a pályaválasztás nem könnyű döntésében is segítünk, illetve az érdeklődő iskolákat támogatni tudjuk e jó gyakorlatunk átvételében.
A pályázat megvalósítását végző pedagógusok számára nagy örömet jelentett, hogy az iskolai diákparlamenten a bevont osztály képviselői felszólalásukban kiemelték a programban való részvételük előnyeit, pozitívumait és a majdani sikeres pályaválasztásuk érdekében betöltött szerepét.
A pályázatot írták, a megvalósításában és adaptációjában résztvevő pedagógusok:
Czinegéné Daróczi Julianna, Löfcsikné Rékasi Ilona, Székely Barnabás és Székelyné Nádas Zsuzsanna

 

stop view
/
      ozio gallery by joomla.it