Tájékoztatás AMI növendékek számára

Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

 
Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 14/2020. (XI.10.) EMMI határozat alapján a mai naptól Művészeti Iskolánk az alábbiak szerint működik tovább:
  • A középiskola 9. osztályától növendékeinket tantermen kívül, digitális formában tanítjuk.
  • Az általános iskolai 8. osztályáig továbbra is személyes megjelenéssel folynak a művészeti órák.
  • Biztosított a digitális oktatás azon általános iskolás korú tanulóink számára is, akiknek a szülei ezt írásban kérik.
  • Pedagógus és szülő egyeztetése után a tantermen kívüli, távoktatással megtartott tanórák mellett is lehetséges egyéni, vagy kis csoportos, oktatást segítő konzultációs alkalmakat tartani az iskola vezetésének engedélyével.
  • Ha felmerül a gyanú, hogy tanulónk kontakt személy lehet, (pl. vele egy háztartásban élő személyt koronavírus gyanújával kezelnek) már tesztelés előtt is minden esetben biztosítjuk növendékünk számára a digitális tanulást, illetve a hiányzás utólagosan igazoltnak tekintendő. Keressék tanáraikat bizalommal!
  • Az esetleges díjhátralékokat mostantól kérjük, átutalással rendezzék!
  • Az iskolát mindenkinek el kell hagyni úgy, biztonságosan hazaérjen a kijárási korlátozás kezdetéig.
Ezen szabályok mindhárom művészeti ágban mind az egyéni, mind a csoportos művészeti órákra vonatkoznak.
 
Tanulóink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében köszönjük a megértést, együttműködést, a szabályok betartását!
 
Jó egészséget és kitartást kívánva tisztelettel:
 
A Bocskai AMI vezetősége

 

 
 
 

Kiegészítő információk