Bevezető

"Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható."

Ezekkel a bevezető mondatokkal kezdődött jelen pályázatunk pályázati kiírása.

A pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében született, "Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem" címmel.
Kódszáma: TÁMOP-3.1.4.C-14

A kiírás alapján olyan intézmények adhattak be pályázatot, melyekben az országos kompetenciamérés átlageredménye az elvárttól elmaradt. Azok az intézmények (illetve feladatellátási helyek) adhattak be pályázatot, amelyekben a 6., 8. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi átlageredménye vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés területén az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradnak.
A kiírás lehetőséget nyújtott művészeti képzést folytató intézmények számára is, hogy részt vegyenek a pályázatban.
Mivel iskolánkban a kompetenciaeredmények "nem voltak olyan rosszak", melyet a kiírás megszabott, ezért a művészeti iskolánk öt telephelyére nyújtottunk be pályázatot.
Az előkészítésben jelentős szerepet vállalt Szabóné Varga Éva igazgatóhelyettes és Bodnárné Varga Márta könyvtáros, a pályázati munkacsoportunk vezetője. A Hajdúnánási Tankerület vezetője, Éles Béláné támogatta elképzelésünket, és a pályázat beadási szakaszában külsős segítséget is kaptunk a siker érdekében.
Bár több előkészítő előadáson is részt vettünk, és itt feltettük kérdéseinket a művészeti iskola vonatkozásában, mégis, április végén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pályázatunk nem felel meg a pályázati kiírásnak, nem nyertünk. A Hajdúnánási Tankerület fellebbezett, melynek eredményeképpen augusztus közepén a Magyar Közlönyből tudtuk meg, hogy a fellebbezés eredményes volt, vagyis mégis csak jó volt a pályázatunk, és támogatást érdemel. Bár a döntés augusztusban megszületett, az érdemi munkához csak szeptember közepén kezdhettünk hozzá, ekkor született meg a hivatalos megállapodás a pályázat kiírója és a tankerület között.

A támogatás összege: 40.000.000 Ft

Bővebben: Bevezető

Kiegészítő információk