PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
pályázatot ír ki a 2012/2013. tanévi iskola péksütemény árusítására

A pályázat célja: péksütemények tízórai árusítása

A pályázat tárgya:
A nyertes pályázó árusítja a tízóra szünetben minden intézményegységünkben a tízórai péksüteményeket.
A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó mennyi bérleti díjat ajánl fel a naponta egy 15 perces szünetekben történő árusítás lehetőségéért.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Pályázatot nyújthatnak be azok a cégek, vállalkozások, akik rendelkeznek engedéllyel a mozgó árusításra, kitelepedésre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15., 9.00

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban kell beadni az Óvoda u. 2-10. sz. alatti igazgatói irodában, személyesen, az intézmény igazgatójának címezve.

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő napon az intézmény vezetése bírálja el,
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • A vállalt bérleti díj értéke (min. 1.000 Ft/hó/intézményegység).
  • Minden intézményegység péksüteménnyel történő ellátása.


További információ: Tóth Imre, telefon: +36-20-269-8200

Tóth Imre, igazgató

Diákigazolvány igénylés formája

Kedves Szülők!

Az alábbi tájékoztatóban szeretnénk bemutatni a diákigazolvány igénylés folyamatát.
A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány, amelynek kiadását az iskola kezdeményezi a Közoktatási Információs Irodánál a szülő kérelmére. A diákigazolvány elkészítéséről a Közoktatási Információs Iroda gondoskodik.

Bővebben: Diákigazolvány igénylés formája

Tankönyvárusítás a 2012-2013-as tanévre

Tisztelt Szülők!

A tankönyveket a megszokott rendben lehet megvásárolni az intézményegységekben augusztus 27-én és 28-án.
Az árusítás időpontjai  intézményegységenként:

Iskola út

Óvoda út

Polgári út

Baross út

augusztus 27.
(hétfő)
8.00-12.00
1. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
8.00-12.00
5. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
8.00-12.00
6 - 7. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
8.00-12.00
6 - 7. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
13.00-17.00
2. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
13.00-17.00
6. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
13.00-17.00
1 - 2. osztály

augusztus 27.
(hétfő)
13.00-17.00
1 - 2. osztály

augusztus 28.
(kedd)
8.00-12.00
3. osztály

augusztus 28.
(kedd)
8.00-12.00
7. osztály

augusztus 28.
(kedd)
8.00-12.00
4 - 5. osztály

augusztus 28.
(kedd)
8.00-12.00
4 - 5. osztály

augusztus 28.
(kedd)
13.00-17.00
4. osztály

augusztus 28.
(kedd)
13.00-17.00
8. osztály

augusztus 28.
(kedd)
13.00-17.00
3 - 8. osztály

augusztus 28.
(kedd)
13.00-17.00
3 - 8. osztály

 

Kérjük azokat a tanulókat és szüleiket, akik normatív kedvezmény igénybevételére jogosultak, hogy figyeljenek az alább felsoroltakra!

A tankönyveket csak az érvényes, hivatalos igazolások és iratok  fénymásolatának leadásával vehetik át.    

  • tartósan beteg ?  érvényes szakorvosi igazolás
  • fogyatékossággal élő ? orvosi igazolás
  • SNI-s ? szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
  • három- vagy többgyermekes családban él ? egy hónapnál nem régebbi igazolás a családi pótlékról (bérjegyzék vagy pénzintézeti számlakivonat vagy postai igazolószelvény)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ? érvényes határozat

Székely Barnabás, szakmai vezető

Tanévnyitó ünnepség

Kedves Diákok, Szülők!

Iskolánk ünnepélyes tanévnyitó ünnepségeire az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül sor:

Szeptember 1.:

8.00
Ünnepélyes tanévnyitó: Baross u.
Helyszín: Baross u. 11/A, udvar
9.00
Ünnepélyes tanévnyitó: Polgári u.
Helyszín: Polgári u. 71., udvar (vagy tornaterem)

Szeptember 2.:
8.00
Ünnepélyes tanévnyitó: Iskola u.
Helyszín: Iskola u. 3., tornaterem
9.30
Ünnepélyes tanévnyitó: Óvoda u.
Helyszín: Iskola u. 3., tornaterem

Minden diákot, érdeklődő szülőt, vendégeket örömmel látunk!

Kiegészítő információk