Nomád Kalandtábor a Tisza mentén


 

A pályázat leírása

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok megvalósítása.

Kedvezményezett Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. Célcsoport: 1.-7. évfolyamos tanulók. A projekt szakmai megvalósítása: a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3.-4. hete. 
A támogatás összege 60 000 000 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.08.31

Természetesen természetlesen - Márokpapi


 

Kézművestanya - Kendereskert

CSODASZARVAS

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM

KÉZMŰVES TANYA – KENDERESKERT - 2019. június 17 – 21.

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00008 projekt keretében megvalósuló nyári program célja, hogy nem hagyományos iskolai tanórák keretében nem formális módszerek segítségével a diákok érdeklődésükhöz közel álló témák szabad feldolgozására kapjanak lehetőséget. Élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodjanak érdekes, értékes ismeretekkel.

A Kendereskertben megvalósult Kézműves tanya napközis tábor programja is a fentieknek megfelelően állt össze. A tábor témája:”Nem úgy van most, mint volt régen…” – ehhez kapcsolódóan ismerkedhettek meg a gyerekek a különböző népi mesterségekkel: nemezelés, szövés, korongozás, fafaragás, szalmafonás, bőrözés. A foglalkozás során készíthettek marok edényeket, agyaghurkákból apró tárgyakat, de Terdik Angéla fazekas segítségével a korongozást is kipróbálhatták. Magi Imre fafaragó a véső, a faragó kés használatával ismertette meg a gyerekeket, Reszeginé Marika nénitől a négyes fonás, a kunkorgó készítésének titkát leshették el a diákjaink. Anita és Andi nénivel a hosszas gyúrás és simogatás után sok-sok labda, papucs, nemezékszer készült gyapjúból. Gergő bácsival bőr karkötőket csinálhattak, Jutka néni és Vivien néni a régi rongybabák készítését mutatta be tanulóinknak. Szövéssel tarisznyát, rongyszőnyeget alkottunk, Ica és Anikó néni segítségével megismerkedtek diákjaink a régi textilanyagok díszítésével, a keresztszemes és a szabadrajzú hímzések technikájával is. Ékszer készítésére is lehetőség volt.

Bővebben: Kézművestanya - Kendereskert

Kezdő angol nyelvi tábor

A nyári szünet első hetében került megrendezésre a kezdő angol nyelvi tábor. 24 alsó tagozatos gyereknek nyílt lehetősége, hogy részt vegyen az ingyenes táborban. Tóth Franciska tanárnő vezetésével, Sáfrány Amália és Reznek Kornélia angol szakos pedagógusok, Harsányi Gabriella, Puskás Fanni, Józsi-Tóth Lászlóné és Török Tamás Mihályné segítségével valósultak meg a programok. A tábor legfőbb célja, hogy a gyerekek játékosan gyakorolják az angol nyelvet, bővüljön a szókincsük, bátran használják a meglévő tudásukat.

Bővebben: Kezdő angol nyelvi tábor

Kiegészítő információk