Felvételi értesítő - 2019-2020-as tanév

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az elsősök beíratása a 2019-2020-as tanévre rendben megtörtént. Az erről szóló értesítéseket postáztuk. A beíratásra meg nem jelent iskolaköteles gyermekek szüleit felkerestük (akit elértünk), felhívtuk figyelmüket, hogy a beíratásra akkor is meg kell jelenniük, ha gyermekük még az óvodában marad. Azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik iskolakötelesek, de nem jelentek meg, mulasztásuk ügyében a kormányhivatal fogja megkeresni.

A beíratás során 100 új kisdiákunk lett, akik szeptember kezdik az általános iskolát. A gyerekek feladatellátási helyenkénti megoszlása:

 • Iskola utcai egység: 53 fő 
 • Polgári utcai egység: 22 fő
 • Magyar utcai egység: 25 fő

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy minden gyermeket abba az egységünkbe vettük fel, ahová szülei jelentkeztették.

Az Iskola utcai egységünkben két osztály indul, a gyerekek osztályba sorolása hamarosan megtörténik. Mivel a tervezettnél egy osztállyal kevesebb indul, ezért az osztályfőnökök személye változhat.

Május folyamán a leendő elsősök számára szülői értekezletet tartunk, melynek időpontja az iskolai rendezvénytervben látható lesz, illetve megkapják az osztályba sorolásról szóló tájékoztató levélben is. 

Sok sikert kívánok gyermekük iskolai életéhez!


 

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

A 2019-ben tankötelessé vált gyerekek első osztályba történő beíratása április 11-12-én lesz. Iskolánkban a beíratáshoz az Óvoda utcai épületben kell megjelenni minden szülőnek, akinek gyermeke iskolaköteles. Azoknak is meg kell jelenni a beíratás napján, akiknek a gyermeke ugyan tanköteles, de az idén még nem kezdi el az első osztályt. Ha gyermeke tanköteles, de külföldön tartózkodik, azt a kormányhivatalban kell bejelenteni.
Szeretnénk megkönnyíteni a szülők/gondviselők számára a gyakran hosszú sorban állást jelentő beíratást azzal, hogy mellékeltünk Önöknek egy dokumentumot a beíratásnál szükséges adatokkal, nyilatkozatokkal. Kérjük, hogy töltsék ki, juttassák vissza iskolánkba! Ezzel jelentősen gyorsítani tudjuk a beíratás napi ügyintézést, hiszen csak az esetlegesen hiányzó adatokat kell pótolni. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a most elküldött adatbekérő dokumentumot letölthessék az iskolai honlapunkról. A leöltött dokumentumot emailbe is visszaküldhetik, mi kinyomtatjuk, a beíratás napján pedig Önök aláírják a nyilatkozatokat. Lehetőség van arra is, hogy a nyilatkozatokat külön-külön töltsék ki, ezek is megtalálhatók a honlapunkon: www.bocskai.net -  Beiskolázás 2019. menüpont.
Ettől a tanévtől kezdődően a KRÉTA program e-Ügyintézés moduljában lehetősége van a szülőknek a beíratás internetes felületről történő indítására, mely szintén meggyorsítja az ügyintézést, lerövidíti a sorban állási, várakozási időt. Éljenek ezzel a lehetőséggel is: eugyintezes.ekreta.hu. Az online beíratás esetén is meg kell jelennie a szülőknek a beíra-tás valamelyik napján, és be kell mutatniuk a szükséges iratokat és az aláírt nyilatkozatokat!
 
Az alábbi hivatalos iratokat kérjük bemutatni:
 • gyermek személyi igazolványa,
 • anya személyi igazolványa,
 • lakcímkártya,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • szakvélemény iskolaérettségről,
 • egyéb szakvélemény, ha van,
 • TAJ kártya,
 • adóazonosító jel (adókártya),
 • ha van, tartós betegségről igazolás,
 • ha van, a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat.
Nyilatkozatok, melyek az iskolai honlapról letölthetők:
 • gyermek törvényes képviseletéről (docx, pdf),
 • életvitelszerű ott lakásról (docx, pdf),
 • intézményi adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról (docx, pdf),
 • nyilatkozat etika vagy hit – és erkölcstan választásról (docx, pdf),
 • nyilatkozat a diákigazolvány igényléséről szóló tájékoztató megismeréséről (docx, pdf).
A beíratás időpontja: 2019. április 11-12. (csütörtök, péntek) 8.00-18.00
Helyszín: Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. emelet 108-as, 109-es, 112-es irodák.
 
A beiratkozás alkalmával a szülők érkezés sorrendjében sorszámot kapnak. Kérjük, hozzák magukkal a fenti nyomtatványokat, dokumentumokat. A folyosón a munkatársak ellenőrzik a kitöltés helyességét (aki emailben elküldte, azoknak visszaadják a kitöltött dokumentumokat). A fenti irodák egyikében megtörténik az adatok felvétele (előzetesen elküldött dokumentumok esetében csak az ellenőrzése), a gyermek beírása. A felvételről és az osztályba sorolásról levélben tájékoztatjuk Önöket április végéig.

Az előzetesen kitölthető adatlap itt letölthető (docx).


Felhívás beíratásra

Felhívás első évfolyamra történő beíratásra

Alábbiakban közzétesszük a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ beíratásra vonatkozó közleményét. A beíratás helyszíne: Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. szám emeleti irodák.

Kérjük, figyeljék folyamatosan iskolánk honlapját, mert itt tesszük közzé a szükséges információkat.

Letölthető nyilatkozatok:

 • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (docx, pdf)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (docx, pdf)
 • Nyilatkozat hit- és erkölcstan választásról (docx, pdf)
 • Nyilatkozat intézményi adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról (docx, pdf),
 • Nyilatkozat a diákigazolvány igényléséről szóló tájékoztató megismeréséről (docx, pdf).

 

A beíratás intézhető online ügyiratként az eugyintezes.ekreta.hu felületen is.

Erről részletesen tájékozódhat honlapunk e-Ügyintézés menüpontjában.

 


 

Beíratkozás időpontja a 2019-2020-as tanévre

Tisztelt Szülők!

 A 2019-2020-as tanévben általános iskolát kezdő gyerekek

beíratásának időpontja az alábbi kormányhivatali hirdetmény alapján:

2019. április 11-12.

További részletek hamarosan ….


 

Hitoktatást vállaló felekezetek tájékoztatója

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019-2020-as tanévben a következő egyházak jelezték hitoktatási szándékukat:

 • Magyar Református Egyház
 • Római Katolikus Egyház
 • Görög-katolikus Egyház
 • Hit Gyülekezete

Az egyházak a szülők részére 2019. március 5-én (kedden) 16.30-kor tartja.

Helyszín: 4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10., 107-es terem (emelet).
 

További cikkeink...

 1. Iskolaváró rendezvények

Kiegészítő információk