Hírek

Elsősök beíratása - 2021-2022-es tanév

 • Nyomtatás

Tisztelt Szülő, Gondviselő!

 Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

A beíratás folyamatában ki kell választani a megfelelő körzetes feladatellátási helyünk hivatalos nevét:

 • Iskola utca 3.: Bocskai Általános Iskola Makláry Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye
 • Polgári út 71.: Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Polgári utcai Telephelye
 • Magyar utca 104.: Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Magyar utcai Telephelye

Kérem, figyeljen az adatokat pontosan, az írásos dokumentumokban meglévő formában adja meg.

A "Megjegyzés" mezőbe írja be azokat az észrevételeket, kéréseket, melyeket máshová nem tudott megtenni. Kérem ide írja be azt is, hogy a hittan választása esetén mely felekezet hitoktatásán kíván részt venni gyermeke (református, katolikus, görög katolikus). 

A felületre az online beiratkozás esetén kizárólag a lakcímkártyát kell kötelező jelleggel feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában. 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (az alább látható telefonon vagy e-mailben) az adott intézményünk részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 • személyes beíratás esetén csak az előzetesen kapott időpontban keresse fel iskolánkat az Óvoda utca 2-10. szám alatti székhelyen,
 • időpontot kérhet az alábbi elérhetőségeken:
  telefon: +36-52-570-536 (naponta 8.00-15.30 között)
  email: bocskai[kukac]bocskai.net 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

Az iskolánkban választható felekezetek:

 • Református Egyház,
 • Római Katolikus Egyház,
 • Görög Katolikus Egyház.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén a hajduboszormeny[kukac]kk.gov.hu e-mail címen, vagy a +36-52-550-254 telefonszámon. Az általános iskolai felvételi körzetekről tájékozódhat a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon.

Letölthető nyilatkozatok a beíratáshoz

Ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek tényét - a körzet szerinti általános iskola értesítése mellett - az Oktatási Hivatal számára kell bejelenteni a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese felületen!