Hírek

Reménység egy új életre

Április 4-én a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében drogprevenciós színházi előadáson vett részt a város minden 7-8. osztályos tanulója. Az előadás előtt Szólláth Tibor polgármester úr és Kovács Zsolt állomásvezető mentőtiszt  fejtették ki gondolataikat arról, hogy  a téma egyszerre fontos és megkerülhetetlen az egyéni életutak és a város jövőjének szempontjából is.

A keresztény fiatalok színházi előadása egy dél-amerikai fiatal pár életén (és halálán) keresztül eredeti dokumentumok bejátszása segítségével járta körül a témát.
Megrázó vallomások és képsorok sokkoló és sokunk számára érthetetlen emberi történetek elevenedtek meg előttünk.

Amint ott ültem a gyerekek között nem tudtam kiverni a fejemből Nagy László megindító sorait:

?Tűz, te gyönyörű
jegeken, győztes-örömű,
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!?

Figyeltem az arcokat, esendőségüket és azon gondolkodtam, vajon meg van-e bennük a szikra ahhoz, hogy életük kivirágozhasson. Ott lobogjon bennük az a láng, ami előrevisz bennünket, hajt, hogy megvalósíthassuk féltve őrzött álmainkat. Vajon mi lobbantja fel és tartja életben azt a lángot?
A család gondoskodó, feltétel nélküli szeretete, törődése, mi pedagógusok mert képesek vagyunk megmutatni a helyes utat és biztatni, hogy rajta maradjanak. Vagy a hamis barátok, akik elhitetik velük, hogy a pillanatnyi örömök többet érnek.
Ha pedig eltévelyednek lesz-e valaki, vagy valami, aki segít visszaszerezni az oly könnyen odavesző hitet a világban és önmagukban.
Remélem, hogy igen!
Ez az előadás azt mutatta meg, hogy útvesztő végén mindig van reménysugár és az a szikra, ha szenvedések árán is, de újra fellobbanhat.

M.E.

Kiegészítő információk