Hírek

Anyanyelvi és idegen nyelvi versenyek a Humán héten

Áprilisban ismét megrendezhettük iskolánk felső tagozatos diákjainak a humán tudományok népszerűsítését, valamint a tehetségkutatást és -gondozást célul kitűző hagyományos Humán hetet. A programok, versenyek során nem titkolt további célunk a tantárgyi keretek között tanult ismeretek más-más kontextusban, a szokásostól eltérő, komplex módon való, kreatív felhasználására, valamint a logikus gondolkodásra, csapatban való együttes feladatmegoldásra ösztönzés.

A költészetnapi versmondó verseny iskolai fordulójára benevezett versbarátok mindegyike személyiségéhez illeszkedő, azt jól értő, lélekemelő előadással tolmácsolta választott költeményét, melyért a zsűri tagjai nagy-nagy elismerésüket fejezték ki, tovább bátorítva a gyerekeket  verskincsünk olvasására, s azoknak másokkal való megismertetésére is. Ebben segítségünkre lehet a versek rögzített felvétele, melyet a helyi televízió munkatársainak jóvoltából a youtube csatornán bárki visszanézhet. Jó szívvel ajánlom!  https://www.youtube.com/watch?v=NkrxbsXgnAk

A zsűri értékelése alapján a következő eredményekhez gratulálhattunk a versmondóknak:

 

5. évfolyam

6. évfolyam

7-8. évfolyam

I. hely - Tóth Anna Lotti (Löfcsikné Rékasi Ilona tanítványa)

I. hely - Nagy Lili Emília

(Szabó Éva tanítványa)

I. hely - Zsuga Imola

(Labanczné Fekete Marianna tanítványa)

II. hely - Pálóczi Panna

(Szabó Éva tanítványa)

II. hely – Nagy Bálint

(Tarné Kovács Andrea tanítványa)

II. hely - Ianchis Csilla

(Labanczné Fekete Marianna tanítványa)

III. hely – Nagy Panna

(Szabó Éva tanítványa)

III. hely – Bereczki Kinga

((Kiss Brigitta tanítványa)

III. hely - Orosz Janka

(Labanczné Fekete Marianna tanítványa)

 

Az idegen nyelvi napon intézményegységenként külön-külön, párokban próbálhatták ki, ill. mérhették össze angol és német nyelvi tudásukat az idegennyelv tanárok által összeállított játékos, a nyelvi kompetenciákat előhívó kreatív feladatokkal.

A verseny, melybe a 4. osztályosokat is bevontuk, nagyon népszerű volt, mivel több mint kétszázan neveztek be, hogy próbára tegyék nyelvi készségeiket, illetve a versenytársukkal való együttműködésük sikerességét. A gyerekek lelkesedését a szaktanárok is örömmel fogadták, s igyekeztek a lehető legtöbb gyereket versenyeztetni, teljesítményét elismerni, jutalmazni. A négy intézményegységből összesen 146 gyerek részesülhetett oklevél és tárgyjutalomban. Külön köszönet minden nyelvtanárunknak, hisz nem volt egyszerű ilyen sok csoportban megszervezni, levezetni a versenyeket, majd kijavítani, értékelni a feladatmegoldásokat! Bízunk benne, hogy diákjaink továbbra is szívesen tanulják a nyelveket, melyek készségszintű tudása életpályájuk során elengedhetetlen!

A magyar nyelvtan többnyire nem tartozik a diákok kedvencei közé, hisz a helyesírással nem csak az idegen anyanyelvűeknek, de nekünk magyaroknak sincs egyszerű dolgunk. Azonban ékes nyelvünk játékossága, szóvirágai, egy-egy logikai rejtvénynek is felfogható, első ránézésre, hallásra megfejthetetlennek tűnő feladványai kedvelt kihívást jelenthetnek mindenkinek. Így volt ez a „Nyelvelde” néven meghirdetett játékos délutánon is, ahol a 3 fős csapatok érdeklődéssel törték a fejüket, töprengtek közösen a nyelvi csűrcsavarokon, tanakodtak, hogy mit is jelenthet egy-egy régies kifejezés, s jókat nevettek ötleteiken. Az óvatos nyitás jegyében, illetve hogy minél több gyerek kapcsolódhasson be a versenybe, ezt a kihívást is intézményegységenként külön rendeztük meg, mintegy száz felsős diák részvételével két korcsoportban, az 5-6. és a 7-8. évfolyamosoknak. Az ügyesen összedolgozó csapattagok a játék örömén túl, reményeink, valamint versenyünk célja szerint egy-egy kifejezés, szólás jelentésével is gazdagodhattak, melyért köszönet a munkaközösség magyartanárainak! A legeredményesebb versenyzők apró tárgyjutalommal emlékezhetnek a jó hangulatú programra, melyet – ahogyan az előző versenyek könyv-és tárgyjutalmait – ezúton is köszönünk az iskolavezetésnek és a Tankerületi Központnak!

 

Bodnárné Varga Márta,

humán munkaközösség vezető

 

Kiegészítő információk