Hírek

Tájékoztató szülők, gondviselők részére

  • Nyomtatás

Tájékoztató szülők, gondviselők részére

2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül, az 1–4. évfolyamok (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek tovább.
Nincs lehetőség arra, hogy a hiányzó gyerekek részére tantermen kivüli digitális oktatást is működtessünk a jelenléti oktatás mellett, így a hiányzó gyerekek számára csak a napi tananyagot, feladatokat, házi feladatot tudjuk elküldeni a szokásos virtuális tanteremben.

A hiányzó gyerekek szüleinek felhívom a figyelmét arra, hogy a 250 óra hiányzást követően - amennyiben a gyermek tanulmányi munkája nem értékelhető - osztályozóvizsgát kell tennie. Ennek mérlegelése és az otthoni tanulás körülményeinek biztosítása a szülő lehetősége és felelőssége.
A hiányzások esetében kérem, vegyék figyelembe, hogy a gyermekek megfelelő fejlődése a jelenléti oktatást kívánja meg.
Amennyiben nem tanul meg írni, olvasni számolni az 1-2. évfolyamon, ez később csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem pótolható és ezzel a gyermek életre szóló hátrányt szenved, meghatározza további tanulmányi előmenetelét.

Étkezés hétfőn biztosított azok számára, akik ezt pénteken jelezték az osztályfőnöknek. A további napokon az étkezés lemondása, igénylése a szokásos módon történik.

A művészeti iskolánk továbbra is digitális munkarendben dolgozik május 9-ig.

Az iskolai helyiségeket továbbra is rendszeresen fertőtlenítjük, a gyerekek számára is érvényesek a március előtti higiéniai szabályok (kézfertőtlenítés, a közösségi területeken történő maszkviselés, stb.).
Az iskolaépületbe továbbra sem lehet engedély nélkül belépni!

Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, ahogyan az elmúlt hetekben is.
Azok, akik nyomtatott tananyagot kaptak eddig a felsős tanulók közül, ők továbbra is így tanulnak.