Hírek

Szociális segítő tevékenységei

TÁJÉKOZTATÓ

 Az óvodai-iskolai szociális segítő munkában
a csoportos segítés során alkalmazott 
eszközök, technikák

  • Gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, tanórán, napközis foglalkozáson, szabadidős programokon, általunk szervezett csoporthelyzetben.
  • Tanórai foglalkozások tartása szakmaterületbe illeszkedő témában: iskolai csoportok esetén osztályfőnöki óra, egészségnevelési program vagy pályaorientációs nap keretében, felkérésre, alacsony óraszámban, frontális előadásként vagy interaktív módszerekkel (pl: egészséges életmód, gyermeki jogok, a másokon segítés formái, család- és gyermekjóléti ellátások, internetes kapcsolatok, szociometria vizsgálat osztályközösségekben, önismeret fejlesztés stb.).
  • Prevenciós csoportmunka napközis foglalkozás keretében, vagy délutáni csoportfoglalkozással (közösségfejlesztő, prevenciós, szociális készségfejlesztés, kompetenciafejlesztés stb.). Javasolt témaként jelenik meg a szociális érzékenyítés, integráció, elfogadás, önismeret, barátság, kapcsolatok, szekálás, bántalmazás, döntések, szorongás, agresszió, értékek stb.
  • Az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének, megoldásának támogatása, mint például a szociális érzékenyítő foglalkozások megtartása, valamint a kommunikációs kompetenciák fejlesztésének támogatása. Fontos területként szükséges megemlíteni a pályaorientációs csoportfoglalkozást is.
  • Nyitott csoportként működő klub- vagy csoportfoglalkozások tartása: adott helyszínen, adott időben nyitva álló, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyiség. A szociális segítő szükség szerint foglalkozást kínál (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése – pl.: társasjáték klub, érzékenyítő órák megtartása tematikus tartalommal) vagy segítőként meghallgatja a megnyíló gyermeket, fiatalt.

Az szociális segítő tevékenységei:


 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az óvodai-iskolai szociális segítő munkában a csoportos segítés során alkalmazott eszközök, technikák:

 

      Gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, tanórán, napközis foglalkozáson, szabadidős programokon, általunk szervezett csoporthelyzetben.

      Tanórai foglalkozások tartása szakmaterületbe illeszkedő témában: iskolai csoportok esetén osztályfőnöki óra, egészségnevelési program vagy pályaorientációs nap keretében, felkérésre, alacsony óraszámban, frontális előadásként vagy interaktív módszerekkel (pl: egészséges életmód, gyermeki jogok, a másokon segítés formái, család- és gyermekjóléti ellátások, internetes kapcsolatok, szociometria vizsgálat osztályközösségekben, önismeret fejlesztés stb.).

      Prevenciós csoportmunka napközis foglalkozás keretében, vagy délutáni csoportfoglalkozással (közösségfejlesztő, prevenciós, szociális készségfejlesztés, kompetenciafejlesztés stb.). Javasolt témaként jelenik meg a szociális érzékenyítés, integráció, elfogadás, önismeret, barátság, kapcsolatok, szekálás, bántalmazás, döntések, szorongás, agresszió, értékek stb.

      Az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének, megoldásának támogatása, mint például a szociális érzékenyítő foglalkozások megtartása, valamint a kommunikációs kompetenciák fejlesztésének támogatása. Fontos területként szükséges megemlíteni a pályaorientációs csoportfoglalkozást is.

      Nyitott csoportként működő klub- vagy csoportfoglalkozások tartása: adott helyszínen, adott időben nyitva álló, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyiség. A szociális segítő szükség szerint foglalkozást kínál (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése – pl.: társasjáték klub, érzékenyítő órák megtartása tematikus tartalommal) vagy segítőként meghallgatja a megnyíló gyermeket, fiatalt.

 

 

Kiegészítő információk