Hírek

A jövő bajnoka köztetek van!

 NTP-SFT-18-0039

 A jövő bajnoka köztetek van!

 

A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium - mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont – Pedagógiai Programjában központi szakmai területet foglal el a tehetséggondozás. Intézményünk tehetséggondozó munkatervében nagy hangsúlyt fektetünk a sportban kiemelkedő képességű tanulóink kiválasztására és fejlesztésére. A kajak-kenus, kézilabdázó, labdarúgó tehetségpalántáink mellett az asztaliteniszezők is szép sikereket értek el eddig is a diákolimpiákon és a korosztályos utánpótlás versenyeken, bajnokságokon.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása” NTP-SFT-18 kódszámú kiírásra iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be „A jövő bajnoka köztetek van!” címmel.

A tanévet átívelő, 60 órás, tanórán kívüli foglalkozások keretén belül az asztalitenisz sportágban tehetséges tanulóink fejlesztését szolgáló projekt pályázati anyagát összeállította és a megvalósítás szakmai koordinációját Székely Barnabás végezte.

A pályázati programunk legfőbb céljai:

  • Tehetségeink személyiségjegyeinek, alapkompetenciáinak fejlesztése, hogy tudatosabban és magabiztosabban tudjanak reagálni a mindennapi életben és az asztalitenisz versenyeken rájuk váró élethelyzetekre, konfliktus- és stresszhelyzetekre, versenyszituációkra.
  • A hátránykompenzáció és esélyegyenlőség elősegítése.
  • A taktikai, technikai és fizikális előre lépésük mellett a kognitív, mentális képességek, a társas kapcsolatok és kommunikáció integratív módon, differenciáltan, az egyéni személyiségtérkép figyelembevételével történő fejlesztése.
  • az asztalitenisz sportágban kiemelkedő tehetséggel bíró tanítványaink minél jobb eredményeket érjenek el a diákolimpiákon illetve igazolt versenyzőként egyesületükben.
  • Az asztalitenisz sportág népszerűsítésével minél több nebuló ragadjon pingpongütőt és szüleik támogatásával egyesületekben felkészült edzők kezei alatt pallérozódjon tehetségük rendszeres edzéslátogatás során.
  • A mozgás, a testedzés, a sportolás része legyen életvitelüknek, ezzel segítve egészséges életmódjuk kialakítását.

A pályázat megvalósítása a Bocskai Iskola Polgári úti intézményegységében történt, mivel a tehetségpalánták többsége ebből az egységből került ki (1 fő a Magyar úti egységből), valamint a sportághoz kapcsolódó tárgyi feltételek itt biztosítottak. Köszönhető ez a Hódos Imre Utánpótlás – és Diáksportegyesület és a Bocskai Iskola között régóta fennálló korrekt, és egymást támogató kapcsolatnak.

A foglalkozások során alkalmazott munkaformák az adott feladatok sajátosságait figyelembe véve váltakoztak: csoport – páros – és egyéni munka. A gazdag sokrétű és érdekes feladatok a gyerekek értékelése alapján nagymértékben mozgósították, motiválták őket. Érdeklődve, bátran kapcsolódtak be az adott feladatok, játékok megvalósításába. Külön kiemelték a pszichológus szakember által tartott foglalkozásokat, mivel ez nekik újdonság volt. Visszajelzéseik során örömmel utaltak arra, hogy az ott elhangzott konfliktusokat, stresszhelyzeteket többször átélték és ezek megoldására hasznos, gyakorlati tanácsokat kaptak.

A Bocskai Iskola asztaliteniszező tehetségpalántái a pályázat megvalósítási időszakában, a 2018 novemberében rendezett Megyei Diákolimpián a következő eredményeket érték el: egyéniben megyei 3. helyezés, csapatban pedig 2. helyezés.

Fontos megemlíteni, hogy a pályázati projektnek is köszönhetően a programban részt vevők közül 4 tanulót leigazolt a Hódos Imre SE és ezáltal a Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség által szervezett megyei II. osztályban, a felnőttek között fejleszthetik pingpong tudásukat.

„A jövő bajnoka köztetek van!” című tehetséggondozó programunk zárásaként megállapíthatjuk, hogy elérte célját. A sikerkritériumokat teljesítette azzal, hogy a bevont tanulók személyiségjegyei, alapkompetenciáik, kognitív és mentális képességeik, társas kapcsolati és kommunikációs kompetenciájuk sokat fejlődött. Ennek köszönhetően az asztalitenisz versenyeken mutatott teljesítményükön szembetűnő a koncentráltabb, szakmai tanácsokat betartó, eredményes szereplésük.

Reméljük nemsokára közülük valakit bajnokként üdvözölhetünk!

 

 

 

Székelyné Nádas Zsuzsanna
pályázati koordinátor


 

 

 

Kiegészítő információk